SOS- kleine herstellingen
Pieter Wilssens van muziekhandel  Blazers & blazers staat op de klarinetdag ter beschikking om indien nodig kleine spoed-herstellingen gratis te verrichten.